Treningssamling kast Loggane

BAKGRUNN

Sogn og Fjordane Friidrettskrins ynskjer å skape gode sportslege rammer forfriidrettssatsing i Sogn og Fjordane. Vi ynskjer å gjennomføre samlingar innanfor løp, hopp, kast og kappgang i 2018.

Det vil bli gjennomført eigne samlingar innanfor dei ulike greinene/øvingane, men også fleire felles samlingar på tvers av alle øvingane. Denne påmeldinga gjeld berre for krinstiltaket i Svelgen laurdag 21. april.

MÅLGRUPPE:

Gutar og jenter født 2005 (13 år) og eldre. 

TRENARAR:

Jørund Årdal m.fleire

SAMLINGSPROGRAM 14. - 15. APRIL

Søndag 15. april

Kl 13.00 - 16.30 : Økt 1: Trening/instruksjon i øvingane kule, diskos og slegge.
Kl 17.00: Økt 2: Konkurranse. Loggane Open. 

PRIS:

Treningsavgift på 150,- kr. Har du ikkje høve til å vere med grunna sjukdom etc, vil du få refundert avgifta.

MEIR INFORMASJON:

Sjå www.sffik.no


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon