Schjelderupseminaret 2018

I år setter Schjelderupseminaret døden på dagsordenen. Schjelderupseminaret har vært arrangert årlig siden 2007 og låner sitt navn fra Kristian Schjelderup som var biskop på Hamar etter krigen, en av grunnleggerne av Nansenskolen og religionpsykologisk forsker. Seminaret har vært arrangert i et samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop og Sykehuset Innlandet. Fra i år er også Høgskolen i Innlandet med som arrangør og vi prøver oss med å ha seminaret kun på en dag; denne gangen på Hamar i Høgskolens lokaler.


 

Registreringsskjema