Hvordan kan det nye regjeringskvartalet løfte norsk trebyggeri?

Norges Skogeierforbund, Sp, Ap, Sv og Krf ønsker velkommen til åpent seminar:

Hvordan kan det nye regjeringskvartalet løfte norsk trebyggeri?

Sp, Ap, SV og Krf har fremmet forslag i Stortinget om at regjeringskvartalet skal bli et ledende eksempel på klimavennlig byggeri og norsk byggeskikk, og at tre skal være et hovedelement. I Brumunddal er verdens høyeste trehus på vei opp, bygd på lokalt tømmer foredlet av lokale produsenter. I Norge har vi tradisjon for å bruke tre i store signalbygg som Gardermoen og Vikingskipet.  Stadig flere studentboliger, omsorgsbygg, skoler og næringsbygg bygges i tre.

Velkommen til et seminar der vi ser nærmere på mulighetene for å bruke tre i regjeringskvartalet og andre større bygg, hva som er klimagevinsten og hvilke ringvirkninger det kan skape for norsk industri.


Du møter:

  • Arthur Buchardt, investor og eiendomsutvikler
  • Harald Nikolaissen, administerende direktør i Statsbygg
  • Aasmund Bunkholt, daglig leder i TreFokus
  • Tore André Sines, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling


På grunn av sikkerhetskontroll ber vi alle deltakere møte opp senest 20 minutter før arrangementet starter!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon