MI-nettverk Sør-Rogaland

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.  

Gjennom MI–nettverk ønsker vi å bistå til vedlikehold og videreutvikling av MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen. 

Foredragsholdere er representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Vårens nettverkssamling finner sted på Sola Strandhotell: https://sola-strandhotel.no/kontakt/ 

Registreringsskjema