Starta skulehage i barnehage eller skule - Gratis inspirasjonskurs

Start skulehage i barnehage eller skule - Gratis inspirasjonskurs.

En skulehage er ein heilt spesiell arena for undervisning. I hagen får barn impulser til å bli glade i naturen og lære respekt for alle levende organismer. Oppgåver og arbeid i skulehagen gir også barn ein god og tverrfaglig kunnskapsbase. Inspirasjonskurset er retta mot ansatte i barnehage og grunnskule, gårdbrukarar med Inn-på-tunet-tilbud og andre interesserte.

18:00 Velkomen

18:10 – 19:00 Skulehagen som tverrfaglig læringsarena

•Skulehage forankra i rammeplan og læreplan – det finnes mange moglegheiter

•Forskerspiren - eksempler med småforskere i aksjon

19:00 – 19:30 Te/kaffe/noko å knaske på og litteratur/bildeutstilling

19:30 – 21:00 korleis  kome i gang?

•Planlegging, involvering og finansiering

•Ulike typer skulehage - alt fra skulehage i bøtter og spann til Inn-på tunet skulehage


Kursholder: Kirsty McKinnon

Kirsty er ansatt ved Norsk senter for økologisk landbruk og har i mange år jobba med økologisk kjøkkenhage og prosjekter og kursvirksomhet knyttet til skulehage. Ho har skrive boka «Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima». Boken gir en fin innføring i økologisk dyrking og er til salgs på kurset.


Arrangør: MDG Ørsta/Volda, SV Ørsta og V Ørsta. I samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk

 

Registreringsskjema