Kurs i andelslandbruk 2018

Kurset går over tre samlinger og holdes på Tingvoll Økopark på Nordmøre og på Skjetlein vgs og Medalshus andelslandbruk i Sør-Trøndelag

Samlinger:

  1. samling: 1.-3. mars, Tingvoll

  2. samling: 12.-14. april, Tingvoll

  3. samling: 16.-18. august, Skjetlein/Melhus

Samlingene starter torsdag kl 18:00 og slutter lørdag kl 13:00

Målgruppe:

Bønder, gartnere, andelshavere og andre interesserte som er i gang med eller planlegger å starte opp andelslandbruk. Det er en fordel om to eller flere fra samme andelslandbruk eller initiativ kan delta slik at de kan jobbe sammen om å utvikle sitt andelslandbruk.

Kursmål:

Målet for kurset er å gi kunnskap og inspirasjon til alle som vil starte eller er involvert i andelslandbruk.

Kursinnhold:

Kurset vil være praktisk rettet og gi grunnlag for planlegging, drift og deltagelse i andelslandbruk. I kurset legges det vekt på plantedyrking, økologiske dyrkingsprinsipp, kompostering, jordkultur, plantevern og vekstskifte. Videre får kursdeltakerne innblikk i andelslandbrukets historikk, eksempler på andelslandbruk nasjonalt og internasjonalt og innføring i økonomi, budsjettering og ulike organisasjonsformer. Samspill, fellesskap og sosial verdiskapning vil ha en sentral rolle under alle samlingene. Kurset tar utgangspunkt i deltakerne sine egne andelslandbruk eller planlagte prosjekter. Deltakerne blir oppfordret til å arbeide med oppgaver mellom samlingene og får rettledning underveis.

Kursholdere:

Kirsty McKinnon fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Maud Grøtta fra Landbruk Nordvest og Olaug Bach fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. I tillegg kommer inviterte foredragsholdere.

 

Registreringsskjema