SalsaNor membership 2018

Felles medlemsinnmelding 
for SalsaNor Trondheim, SalsaNor Stavanger og SalsaNor Prosjekter - 2018!

Her kan du melde deg inn som medlem i en av våre 3 foreninger. Du kan også velge tilleggsmedlemsskap i de 2 andre. 

Som medlem i en av SalsaNors foreninger i 2018, vil du ha tilgang til medlemspris på utvalgte arrangement gjennom 2018 og 2019 for alle SalsaNors organisasjoner (Trondheim, Stavanger og Prosjekter). Du vil også bli invitert til din hovedforenings årsmøte i 2019.

Ønsker du å bli invitert til årsmøte 2019 i noen av de andre foreningene må du hake av for dette. Ekstra medlemskap koster nok 50,-. 

SalsaNor Prosjekter er vår nyeste forening, med ansvar for bla SalsaNors Ruedakongress, Den norske Rueda standarden, SalsaNors årlige Cubatur og SalsaNor Oslo. 


Common membership sign up 
for SalsaNor Trondheim, SalsaNor Stavanger and SalsaNor Projects - 2018!

Here you can sign-up as member i one of our 3 organisations. You can also choose additional memebership(s) for the other 2 organisations. 

As a member of one SalsaNor organisations in 2018 you will have access to membership prices on selected events during 2018 and 2019 for all SalsaNor organisations (Trondheim, Stavanger and prosjekter). You will also be invited to your main organisations annual meeting in 2018.

If you wish admission to the annual meeting in 2019 for one of the other organisations, you have to bullet the relevant organisation(s). Additional membership cost nok 50,-. 

SalsaNor Prosjekter is our newest organisation, with responsibility for (among others): the Rueda Congress, the norwegian Rueda standard, SalsaNor goes to Cuba and SalsaNor Oslo. 

The registration deadline has passed or the event is fully booked