Cuban Weekend with Geldys SATURDAY & SUNDAY

                                                                                                                                                                                                                

Welcome to Cuban Weekend with Geldys 

Lørdag og søndag blir det 4 timer med body movement & teknikk, afro og rumba. Lørdag er på improvernivå, søndag er intermediate.

For more info: https://www.facebook.com/events/975009389330610/?active_tab=about

Dette er siden hvor du melder deg på og betaler for kurset. 
(English text below)

Redusert pris:

- singelpåmelding (gutt/jente) 
- student 

Betalingsproblemer:
Last ned nyeste versjon av Java fra www.java.com. Dersom problem vedvarer, avvent en time eller to for å se om det har løst seg. Ev. ta kontakt med din kortleverandør. Andre henvendelser rettes til: 
kontakt@salsanortrondheim.no.
VIKTIG! 
TA MED UTSKRIFT AV BETALINGSKVITTERING OG STUDENTBEVIS.

Refusjon av kursavgift: 

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.

Kursdagen:

Bruk "innesko" i dansesalene og ta gjerne med drikkeflaske :)

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

Alle våre kurs har rullering av dansepartner. Erfaringsmessig vil dette gi best læringsutbytte.

English:
Welcome to Cuban Weekend with Geldys 

 Saturday and sunday there will be 4 hours of classes in bodymovement & technique, afro and rumba. Saturday is at an improver level, sunday is intermediate.


This is the page where you sign up and pay for the course.
Reduced price: 
- single entry (man/lady) 
- student 
 
Payment problems:
We recommend that you download the latest version of Java from www.java.com. If the problem presists, please wait 1-2 hours to see if the issue has been resolved. Alternatively, contact your card supplier. Forward any other enquiries to: kontakt@salsanortrondheim.no
IMPORTANT! 
PLEASE BRING A PRINT OF THE RECEIPT AND STUDENT ID.

Refund course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.

At the course:

Please use "indoor shoes" in the dance room, and we recommend bringing a drinking bottle for water :)

Please note that in our classes we change dance partners continuously. Experience shows this practice is the most beneficial when it comes to learning and dance progression.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon