Cuban Weekend with Geldys FRIDAY - Open level Son

Welcome to Cuban Weekend with Geldys


Fredag klinker vi til med et 2-timers introkurs i Son fra kl. 19-21. Son er både en musikksjanger og en dansestil (som danses på 2) som stammer fra Cuba. Videre er son mor til dagens salsa. Dette blir det eneste parkurset ila. helga. Det er åpent nivå der vi forutsetter at du kan grunntrinnene i salsa og holder rytmen, men det er ikke noe krav om at du skal ha danset Son tidligere. 

Fredagspass inkluderer inngang til lørdagens fest så møt opp da også! :)

Det er egen påmelding for de øvrige dagene her: https://www.deltager.no/cuban_weekend_with_geldys_20012018


Friday we are hosting a two hour Son class from 19:00-21:00. Son is both a musical genre and a dance (danced On2) that originates from Cuba. Furthermore, it is the mother of what we today know as Salsa. The son workshop will be the only couples’ classes during the weekend. These two hours are at an open level. This means that you do not have to have danced Son before, but you do need to be confident in the basic step in salsa as well as keep the timing.

BTW, Friday pass includes party entrance on Saturday, so join us then aswell!

The other days have a separate sign-up which you will find here: ttps://www.deltager.no/cuban_weekend_with_geldys_20012018


Vi tar forbehold om ledig plass totalt og fordeling mellom kjønn. Våre kurs blir aller best ved en jevn kjønnsbalanse. Prøv å allier deg med en dansepartner for parpåmelding. Skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epost adresse. Vi åpner for single damer så snart vi har nok single menn påmeldt. Merk at vi også har ei facebookgruppe der du kan søke etter partner.


Betalingsproblemer?
Last ned nyeste versjon av Java fra www.java.com. Dersom problem vedvarer, avvent en time eller to for å se om det har løst seg. Ev. ta kontakt med din kortleverandør. Andre henvendelser rettes til 
kontakt@salsanortrondheim.no.


Refusjon av kursavgift:

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.English:
Welcome to SalsaNor Trondheim's Cuban Weekend with Geldys 


Note that sign up might become limited due to full courses or men/ladies imbalance. Ask to be put on the waiting list and the place could be yours. E-mail your name, e-mail address and mobile number to the contact person for the event or use our 
facebook group to look for a partner to sign up with.

Payment issues?
We recommend that you download the latest version of Java from www.java.com. If the problem presists, please wait 1-2 hours to see if the issue has been resolved. Alternatively, contact your card supplier. Forward any other enquiries to: kontakt@salsanortrondheim.no

Refund course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon