Chaplaincy på norsk 2018

Det foregår en spennende utvikling på dette området, og vi inviterer derfor til en oppfølging av Chaplaincy-konferansen i 2016.

Glimt fra programmet: 

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpner
 • Professor/overlege Vegard Bruun Wyller innleder om religion og livssyn i institusjonene
 • Professor/psykiater Sverre Varvin innleder om eksistensiell usikkerhet og sårbare personer
 • Gruppeverksted om:
  • Kompetansekrav og utdanningsbehov
  • Livssynsforankring og representasjon**
  • Å møte vold og ekstremisme
  • Felles seremonier og tros- og livssynstjeneste
 • Dialogsamtale om samspill mellom nye og eksisterende tilbud
 • Politisk paneldebatt

** (Grupperommet er i 2. etg. uten heis.)

Se hele programmet

Arrangører:

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Oslo universitetssykehus
 • Feltprestkorpset
 • Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet
 • Human-Etisk Forbund

Konferansen arrangeres med støtte fra Kulturdepartementet.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon