Menighetsutvikling - «det umuliges kunst»

Endringer skjer om vi ønsker det eller ikke, det gjelder for menighetslivet som for alt annet i samfunnet. Spørsmålet er: Kan vi påvirke retningen for utviklingen? Kan økt kunnskap om drivkrefter og motkrefter hjelpe oss i retning av en målrettet utvikling i menighetene?

I 2018 er det ti år siden MF startet opp med prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken – MUV». Mer enn 50 menigheter har i disse årene gjennomført et MUV-prosjekt. På dette seminaret setter vi søkelyset på hva vi har lært og hva vi kan lære av hverandre. Vi lytter til erfaringer og analyser som er gjort og drøfter hvordan dette kan utfordre oss i arbeidet videre.

 Seminaret arrangeres av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

 

Registreringsskjema