Kornskolen2017

I vinter vil det igjen bli arrangert et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking i Akershus og Østfold. Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Østfold og i Akershus. Du velger selv  om du reiser til Hvam eller Øsaker. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med! 


Kurssted Østfold: Øsaker, Sandtangen 200, 1712 Grålum
Kurssted Akershus: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam


Kveld 1 –   JORD /  JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN
Dato:  onsdag 22. november kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Lars Kjuus, NLR Øst
Ansv. Østfold: Hans Gaffke og Else Villadsen, NLR Øst  


Kveld 2 –   GJØDSLING / KALKING
Dato:   Onsdag 29. november kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Jan Stabbetorp og Michael Aamold, NLR Øst
Ansv. Østfold: Inga Holt, NLR Øst


Kveld 3 –   PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN
Dato:   Onsdag6. desember kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Jan Stabbetorp og Maren Holthe, NLR Øst
Ansv. Østfold: Trond Gunnarstorp, NLR Øst


Kveld 4 –   SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING
Dato:  Onsdag 10. januar kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Jan Stabbetorp, NLR Øst
Ansv. Østfold: Bjørn Inge Rostad, NLR Øst


Kveld 5 –   HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN
Dato:   Onsdag 17. januar kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Lars Kjuus, NLR Øst
Ansv. Østfold: Ole Henrik Lauritzen og Bjørn Inge Rostad, NLR Øst


Det serveres pizza i en pause kl.19.30 på begge kurssteder! 


Deltakeravgift: kr 1000 for alle fem kveldene tilsammen (Altså kun 200kr per kveld)


Kursmateriell:

Presentasjoner fra Kornskolen vil bli lagt ut på nettsiden under Kurs/Kornskolen: https://ost.nlr.no/kurs/kornskolen/

Temaark korn fra NIBIO finner du på nettet: https://kornforum.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/temaark-korn/


Spørsmål: Om kurset: Anders Klaseie  anders.klaseie@bondelaget.no  tlf 415 00 030

Om fag kan du rette spørsmål til jan.stabbetorp@nlr.no , lars.kjuus@nlr.no ,  michael.aamold@nlr.no eller tlf 63 94 45 30


NB: Dette er et innføringskurs som ikke gir noen formell kompetanse. Det er rettet mot de som kan lite om korndyrking ifra før. Les mer om tilbud om kompetansegivende tilbud nederst i denne artikkelen:  https://www.bondelaget.no/kornprogrammet/kornskolen-2017-article83565-7902.html 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon