Bruk av kulturarv 2017

Velkommen til seminaret Bruk av kulturarv 2017
Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Bø

Fra industri til industriarv 

Vi ønsker velkommen til et nytt seminar ved Høgskolen i Sørøst-Norge som retter søkelyset mot hvordan vi bruker, verdsetter og forvalter kulturarven. Formålet er å skape en møteplass mellom forskning og forvaltning. Årets seminar kan sees i sammenheng med industristedene Rjukan og Notoddens nylig ervervede verdensarvstatus, men vi ønsker å belyse forskning og bruk av industriarv i et videre perspektiv. I de siste tiårene har vi sett en generell tendens til at industristeder vernes, gis ny mening og bruk. Tidligere industriområder gjøres også i stor grad om til steder for rekreasjon, læring og boligområder. Industriarven kan på mange måter sies å gi steder en ny framtid. På dette seminaret ønsker vi å belyse de pågående prosessene omkring industriarv. Hvordan forskes det på industriarv og samfunnsprosessene? Hvilke nye perspektiver er det i industriarvforskningen? Et annet sentralt tema er forvaltning: Hvordan skal vi forvalte industriarven? Hvilke erfaringer har lokale, regionale og nasjonale forvaltere med bruk og vern av industriarv? Hvordan kan vi sikre en god gjenbruk av industriarven? Bruk av industriarv omfavner også kunstneriske uttrykk. Hvilke erfaringer har kunstnere med å tematisere industriarv i kunsten? Dette er noen av spørsmålene som foredragsholdere fra både forskning, forvaltning, næringsliv og kultursektoren vil belyse på seminaret. Seminaret avsluttes med en paneldebatt om temaet Hva vil vi egentlig med industriarven?

Medvirkende: 

Runar Lia - Norsk Industriarbeidermuseum | Jennie Sjöholm - Luleå Tekniske Universitet | Torgeir Bangstad - Universitetet i Tromsø | Else Marie Sandal - Odda kommune | Alexander Ytteborg - Telemark fylkeskommune | Per Strömberg - Høgskolen i Sørøst-Norge | Tor Arne Ursin - Grenland Friteater  |  Nils Ole Kjenner - Union Eiendomsutvikling | Ann Kristin Ramstrøm - Norsk Trikotasjemuseum | Olaf Brastad - Bellona Sindre Arnkværn - Telemark fylkeskommune | Steffen F. Johannessen - Høgskolen i Sørøst-Norge


Tid: 7. desember kl. 09:30-16:00
Sted: Campus Bø, rom 5117


Seminaret legger opp til avsluttende middag på Den gode nabo. Meld fra på epost om du ønsker å bli med på middag til marit.johansson@usn.no. Middag dekkes ikke av konferanseavgiften.  

Registreringsskjema