Gardermokonferansen 2017

Gardermokonferansen 2017 - smartere, enklere

Ny teknologi fører til store endringer i nærings - og samfunnsliv i alle land, og utviklingen går svært raskt. Dagens produkter og arbeidsmetoder duger ikke lenger, og må byttes ut med nye løsninger - vi må jobbe smartere og enklere.

Årets Gardermokonferanse tar for seg disse utfordringene, men også mulighetene det skaper, både i privat og offentlig sektor i Norge. Vi har fått med oss viktige norske innovatører innenfor flere bransjer, som vil vise hva de har gjort/hvilke resultater det har gitt, og hva de tror vil kreves for å lykkes i fremtiden. 

La ikke denne sjansen gå fra deg - kom på Gardermokonferansen onsdag 8. nov og hør hva de har å si!

Les hele programmet her

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon