Overdose kan forebygges - Konferanse

Overdose kan forebygges - konferanse


Fylkesmannen i Rogaland, Kriminalomsorgen Region Sør-Vest, Stavanger kommune, Funkishuset Sandnes og KoRus Vest Stavanger inviterer til gratis konferanse vedrørende forebygging av overdoser og overdosedødsfall.

Fokus i år blir løslatelse fra fengsel, der blant annet Thomas Clausen fra SERAF legger frem  forskningsresultater fra en ny studie.  Jørgen Bramnes, fra Nasjonal Rus og psykiatri, gir en oppsummering av eksisterende forskning og informasjon, og vi har med oss en representant fra Stavanger Fengsel som deltar i et prosjekt.  Bruker- og pårørendeperspektiv blir også en del av programmet.

Programmet blir publisert når det er klart, ca. midten av mai.


Mål: Øke kunnskap om forebygging av overdosetilfeller og dødsfall.

Målgruppe: Ansatte i helse og rus, fengsel og brukerorganisasjoner. Påmelding

På grunn av stor pågang ved tidligere konferanser anbefaler vi tidlig påmelding.

Påmelding er bindende, avmelding etter fristen vil bli fakturert med kr. 500.-. Ved endring av påmelding, vennligst ta kontakt med :

linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no/hilde.elin.Haugland@rogaland-asenter.no


Hotell/overnatting:

Thon Hotel Maritim, Stavanger 


 

Registreringsskjema