Muskelskjeletthelse og arbeidsliv. "Kontroll over eget liv"

 Årskonferansen 2017

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv - «Kontroll over eget liv»

Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til årlig tverrfaglig konferanse for alt av helsepersonell, pasientorganisasjoner, politikere, NAV ansatte, offentlig forvaltning, bedriftsledere og andre med interesse for muskel- og skjelettlidelser og arbeidsliv.

Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyforening som samler aktører for en bedre muskelskjeletthelse og arbeider for å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

Tid: Tirsdag 30. mai 2017, kl.10.00-16.30 (innregistering fra kl. 09.00)
Sted: Store auditorium, Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Pris: Kr.750.- (Halv pris for deltakere fra pasientorganisasjoner (kr.375.-))


Foreløpig program:


10.00
Velkomsthilsen ved konstituert leder Jakob Lothe, Rådet for muskelskjeletthelse

 
MUSKELSKJELETTHELSEN – RISIKOFAKTORER I ARBEIDSLIVET
10.05
Introduksjon ved Direktør Pål Molander, STAMI

10.20
Hvilke fysiske faktorer på jobben har betydning? Forsker Bo Veiersted, STAMI

10.50
Hvilke psykologiske og sosiale faktorer på jobben har betydning? Forsker Jan Olav Christensen, STAMI

11.20
LUNSJ

 
PASIENTERFARINGER – HVA FIKK MEG TILBAKE I JOBB?
12.00
Vibeke Nygård, Ryggforeningen i Norge

12.20
Kjetil André Aamodt, tidligere toppalpinist

12.40
Anna Fryxelius, Norsk Revmatikerforbund


 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV – HVA GJØR PARTENE OG HVEM HAR EGENTLIG ANSVARET?
13.10
LO – Fagforbundet, rådgiver Randi Røvik, Utredningsavdelingen

13.40
Arbeidsuførhet ved uspesifikke smerter i bevegelsesapparatet, koordinerende overlege Georg Espolin Johnson, NAV Akershus

Arbeidslivssenterets rolle og tilbud til bedriftene, avdelingsleder Tonje Fossan-Waage, Akershus arbeidslivssenter

14.10
PAUSE

 
HOVEDSLAGET I FØRSTELINJEN 
14.25
En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjeneste. Overlege/Avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby, STAMIs kompetansesenter for BHT

14.55
Erfaringer fra primærhelsetjenesten. Oddvar Knutsen. Norsk Manuellterapeutforening

15.25
PAUSE

 
REHABILITERING – HVA VISER FORSKNINGEN?
15.40
Langtidssykefravær – prognostiske faktorer for retur til arbeid og effekt av ulike tiltak.
Forsker Irene Øyeflaten, Uni Research Helse/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

16.20 -
16.30
 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

 

Møteleder: Anna Fryxelius, Pasient og rådgiver Norsk Revmatikerforbund.


Kurset er godkjent med 6 kurspoeng for medlemmer av hhv. PFF, NMF og NKF. 


 

Registreringsskjema