Tuberkulose fagdag

TUBERKULOSE

FAGDAG

 

Stad: Førde Sentralsjukehus - Auditoriet

Tid: Tysdag 16.mai 2017, kl 0900-1530

Pris: 300,-


Tuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling.

Sist fagdag om tuberkulose i Helse Førde var i september 2014. I mars i år kom nye retningslinjer for tuberkulosekontroll. 

Velkommen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling!


Program: sjå heimesida Helse Førde

 

Påmelding seinast 11.mai 

Godkjenningar:

Fagdagen er godkjent av den norske legeforening med 6 valfrie kurspoeng innan følgjande spesialitetar: Allmennmedisin, Infeksjonssjukdommar, Lungesjukdommar og Barnesjukdommar. Avventar svar frå indremedisin og samfunnsmedisin.

Fagdagen er godkjent av norsk sykepleierforbund som meritterande med totalt 6 timar, jamfør kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sjukepleie/spesialsjukepleie. godkjenninga gjeld for to år.

 

 

Registreringsskjema