Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

Dialogmøtet 7. april 2017 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.
Målgruppe: Politisk og administrativ leiing i kommunane og administrativ leiing i helseføretaket, relevant fagpersonell,
KS, Fylkeskommunen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF.

Mål: Prioritere og forankre utviklingsområder for utviklingsplanarbeidet i HMR HF.

Dialogmøtet vert arrangert på Quality Hotel Waterfront i Ålesund og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane.
Arrangementet har inga kursavgift og inkluderer lunsj. Viktig beskjed om avmelding:

For å sikre eit rett tal på dagpakkar, er det viktig at du gjev beskjed dersom du likevel ikkje kan delta. Avmelding skjer ved e-post til kontaktperson Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no 


Påmelding på skjema under:

 

Registreringsskjema