Ottestad Fotballfritidsordning

Fotballtrening etter skoletid i Ottestad

Fra og med første uken etter sommerferien er fotballtrening etter skoletid i gang igjen, og den er åpen for gutter og jenter født i 2010 til og med 2004. Dette er et fotballtreningstilbud som foregår mandag til fredag, rett etter skoletid og før middagstid.

For de ulike kullene tilbys det tre treninger i uken hvor man kan velge å melde seg på en, to eller tre dager i uken. For barna født i 2007 og senere setter vi opp taxi som henter barna på de ulike skolene. For de eldre barna legges treningene til kl. 15:00 slik at barna klarer å komme seg til trening på egenhånd. Treningene foregår på HIAS kunstgressbane i Ottestad.

Pris for å delta på fotballtrening etter skoletid er som følger:

En trening i uken koster 700 kr per mnd. 850 kr med taxiordning.
To treninger i uken koster 1200 kr per mnd. 1500 kr med taxiordning.
Tre treninger i uken koster 1500 kr per mnd. 1950 kr med taxiordning.

Påmeldingene foregår kvartalsvis hvor man betaler månedspris ganger antall måneder i kvartalet. Vi operer med følgende kvartaler: 

Første kvartal blir tirsdag 17.april til fredag 25.juni (2 mnd - fra påskeferie til sommerferie).
Andre kvartal blir mandag 21.august til fredag 6.oktober (1,5 mnd - fra sommerferie til høstferie).
Tredje kvartal blir mandag 16.oktober til fredag 22.desember (2 mnd - fra høstferie til juleferie).
Fjerde kvartal blir tirsdag 2.januar til fredag 23.mars (2,5 mnd - fra juleferie til påskeferie).

Påmelding gjøres i skjema nederst på denne websiden. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon