Trener 1-kurs MC/SS Bergen

Norges Motorsportforbund v/seksjon Motorsykkel og Setesdal Folkehøgskule arrangerer nå intensivkurs i fire ulike byer, les mer på arrangement-siden.


Velkommen til trener 1-kurs i Bergen!

 Vennligst les igjennom nøkkelinformasjonen før påmelding:
http://www.nmfsport.no/dok%20trener1/Velkomstbrev%20og%20nøkkelinfo.pdf

 VIKTIG! Husk at du må gjennomføre E-læringskurset (se nøkkelinformasjon) i god tid FØR kursstart.

 All informasjon, dokumenter og støttelitteratur finner du her:
http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer

 PRISER OG PÅMELDING:
...
 600,-  (ved påmelding 3 uker før kurs)
 1200,- (ved påmelding 2 uker før kurs)
 1800,- (ved påmelding 1 uke før kurs)

 Reise/opphold /mat dekkes av deltakerne selv. Vi spleiser på måltidene.


Bindene påmelding! Kursavgiften refunderes ikke ved avbud mindre enn 7 dager før kursstart.


 

Registreringsskjema