Årsmøtehelg 2017

Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit arrangerar:

Årsmøte og seminar 2017

HSG og OSG arrangerar felles årsmøtehelg på Spidsbergseter 3.– 5. mars 2017. Fristane for arrangementet: Påmelding snarast!

Arrangementet skal stort sett ha same opplegg som i fjor m/dette programmet:

Fredag 03/03:  

 • kl. 12.00: Styrene i HSG og OSG møter: Lunch/førebuingar
 • kl. 16.00: Årsmøter i Ring 30 og Ring 41
 • kl. 17.45: Orientering frå Gudbrandsdal Uldvarefabrik v/Ragnvald Svarstad
 • kl. 18.00: Foredrag om ull v/Brita Rusten Åmodt, Norsk Husflidslag
 • kl. 19.00: Pause
 • kl. 19.30: Middag

Laurdag 04/03:

 • kl. 09.00: Årsmøter i HSG og OSG
 • kl. 14.00: Årsmøter i Hedmark Gjeterhundlag og Oppland Gjeterhundlag
 • kl. 15.30: Seminar om marknadssituasjonen, ordstyrar: Håkon Marius Kvæken
 • kl. 15.35: Innleiar frå Nortura Totalmarked v/Jakob Simonhjell
 • kl. 16.15: Innleiar frå kjedene, v/ikkje fått namnet enda
 • kl. 16.45: Debatt
 • kl. 17.15: Dyrevelferd i småfenæringa, Mattilsynet v/Marie Skavnes
 • kl. 17.45: Presentasjon av ny ”app”, ”Beitesnap”, v/Ivar Sylte
 • kl. 19.00: Premiesamling
 • kl. 19.30: Årsmøtemiddag

Søndag 05/03:

 • kl. 09.00: Seminar om elektroniske og tekniske løysingar for småfe
 • kl. 09.00: Kameraovervaking, Grobakken Landmek AS v/Knut Bergene
 • kl. 09.30: Elektronisk overvaking, Telespor AS v/Egil Pettersen
 • kl. 10.00: Elektronisk overvaking, FindmySheep AS v/Marit og Arnstein Solem
 • kl. 10.30: Overføringar av data mellom ulike system i LedSau, v/Per Lindholt
 • kl. 11.00: Pause med utsjekking
 • kl. 11.30: Sauekontrollen – samhandling med ulike systemer, Animalia  v/Mina Klaseie
 • kl. 12.00: Tekniske løysningar i fjøset, Fjøssystemer v/Knut Evensen
 • kl. 12.30: Lesestav og elektroniske merker, OSID v/Pål Kjellesvik Dalløkken
 • kl. 13.00: Avslutning og lunch

Alle innleiarane har anledning til å ha stands under heile helga.

Hotellet sørger for musikk i salen i ”låven” og at akkevitt-fjøset er ope ei bestemt tid.

Påmelding til arrangementet er inkludert førehandsbetalt påmelding, men desse påmeldingsalternativa:

 • Fullpakke: Heile arrangementet inkludert alt m/enkeltrom
 • Fullpakke: Heile arrangementet inkludert alt m/dobbeltrom
 • Dagpakke fredag inkludert middag
 • Dagpakke laurdag
 • Årsmøtemiddag laurdag
 • Dagpakke søndag inkludert lunch.
 • Overnatting fredag til laurdag enkelt eller dobbeltrom - inkludert frokost
 • Overnatting laurdag til søndag enkelt eller dobbeltrom - inkludert frokost
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon