LEV VEL 2017

#innafor


Vi mennesker er klodens kanskje aller mest sosiale dyr. Vi trenger andre til nesten alt som betyr noe. Vi trenger andre for trygghet, for å lære og for ha tilhørighet. Uten dette er vi lite, og det er grunnen til at utenforskap er en så stor belastning.


Utenforskap brukes for å beskrive personer og grupper som står utenfor de fellesskapene som er viktig for dem – enten det er i arbeidsliv, utdanning eller sosiale nettverk, og årsakene til utenforskap er mange.


Samtidig vet vi at det kan være små grep som gjør at de som er utenfor opplever å isteden være «innafor». Og ofte spiller frivilligheten en nøkkelrolle for å løfte folk inn i varmen.


På LEV VEL 2017 ønsker vi å løfte tematikken utenforskap, og forsøke å finne noen løsninger for hvordan vi kan sørge for å lage gode rammevilkår for at frivilligheten kan bidra på best mulig måte.


22. mars 2017 arrangerer ExtraStiftelsen den årlige LEV VEL-konferansen. Politikere, fagfolk, frivillige og personer med sterke personlige historier gir deg sine synspunkter på utenforskap.


Det blir også underholdning, og gode muligheter til å møte interessante mennesker.


Hold av datoen allerede nå! LEV VEL-konferansen er åpen for alle, men det er begrenset antall plasser, så vil du være garantert plass bør du melde deg på så fort som mulig.


Følg med på www.extrastiftelsen.no/levvel for nyheter om LEV VEL.


Billettpriser: 550 kr

Obs. Påmeldingen er bindende.

 

Registreringsskjema