Gradering jul 2016

Alle som skal opp til gradering må betale inn på forhånd gjennom denne tjenesten. Graderingen gjelder for alle grupper i klubben.

Graderingen avholdes mandag 12. desember fra kl. 17:00.

Avgiften dekker selve graderingen og belte.

Eventuell utestående treningsavgift må være innbetalt før gradering!

Frist for påmelding/ betaling er MANDAG 5.DESEMBER KL. 22:00. Ved påmelding etter denne dato øker prisen til 400,-

Aller siste frist for påmelding/ betaling er FREDAG 9.DESEMBER KL. 11:00

Hvis det ikke passer med en av dagene som er satt opp, vil det bli en oppsamling rett over jul. Skriv et notat om dette i kommentarfeltet!
De som ikke ikke overholder fristen for påmelding, må vente til påske med neste gradering


Følg med på oppslag i klubben/ våre websider når de enkelte partiene skal møte opp.Vennlig hilsen
Pål Erik Hansen
Hovedinstruktør

 

Registreringsskjema