Drift- og vedlikeholdsseminar 2016

NORWEA og TrønderEnergi inviterer til drift- og vedlikeholdsseminar den 19. Oktober.


NORWEA og TrønderEnergi inviterer til drift- og vedlikeholdsseminar 19.10.2016. Seminaret finner sted på Scandic Nidelven i Trondheim.  

Etter positive erfaringer med drift- og vedlikeholdsseminaret i 2014, gjennomfører vi nå et seminar med fokus på erfaringer og fremtidig fokus for drift og vedlikeholdsarbeidet. Overordnet tema for seminaret vil være «å optimalisere drift i et krevende marked». Seminaret vil gå over én dag, fra kl. 10:00 – ca. 18:00. I tillegg til innledninger ved NORWEA og TrønderEnergi, har vi blant annet fått med oss NVE på laget.

Vi håper alle som sysler med planer om å gjennomføre utbygging av et vindkraftverk vil ta del i seminaret. Dette er en arena for eiere av nåværende og kommende vindparker å møte leverandører av tjenester og utstyr/programvare, samt for leverandører å vise seg frem og diskutere felles utfordringer/muligheter.

Foreløpig program
09.30-10.00 Registering


10.00-10.15 Velkommen og introduksjon
Bushra Butt, NORWEA

10.15-10.50 Hva er man pålagt under bygging og drift fra myndighetshold?
Amir Messiha, Senioringeniør, NVE

10.50-11.10 Teknisk Sikkerhet
Aud Jorunn Skjørestad, VP Head of HSE Wind Power & Technologies, Statkraft

11.10-11.30 Kritiske faktorer for å være best mulig rustet for drift og vedlikeholdsfase
Jan Erik Salomonsen, Overingeniør, MainTech

11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.50 Arctic Wind Operations - Erfaringer og verktøy for drift og vedlikehold
Richard Wasell, Rådgivende Ingeniør, Artic Wind

12.50-13.10 Hvordan norske klimaforhold påvirker drift og vedlikehold av onshore vindkraftverk
TBA, TrønderEnergi

13.10-13.30 «Independent Service Provider» (ISP) i et norsk vind-marked anno 2016 – en mulighet?
Leif Røv, Salgs- og Markedsdirektør, AAK Energy Services

13.30-13.50 Pause

13.50-14.10 Optimalisert drift av vindkraftverk
Berit Floor Lund, Principal Engineer, Kongsberg Renewables Technology

14.10-14.30 Wind farm O&M in low price market situations – from a supplier´s point of view
TBA, Enercon GmbH

14.30-14.50 Pause

14.50-15.10 Effektkurve evaluering
Per Vølund, Prosjekt- og Markedssjef, COWI

15.10-15.30 Active Asset Management of risks and opportunities to optimise wind production
Hans Lørup, Nordic Business Manager, SgurrEnergy

15.30-15.50 Optimalisering av drift med Wind Farm Simulator
Lars Tallhaug, Managing Director, Kjeller Vindteknikk

15.50-16.00 Oppsummering

16.00 Mingling med tapas

Påmeldingsfrist: 17.10.2016

For mer informasjon, kontakt Bushra Butt

Velkommen!


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon