Kurslederutdanning i STRATEGI - Foreldreutdanning om barn med ADHD i alderen 4 ? 12 år

STRATEGI er et manualbasert og strukturert psykoedukativt foreldreveiledningsprogram som retter seg spesielt til foreldre som har barn med ADHD. STRATEGI-programmet er mest egnet for foreldre i tilknytning til når barnet har fått sin ADHD-diagnose.

Programmet er utviklet av Agneta Hellström, tidligere enhetssjef ved ADHD-center i Stockholms läns landsting. Hun har arbeidet over mange år med kunnskapsformidling, metodeutviklig og organisasjonsutvikling for å forbedre støtte til barn og ungdommer med ADHD.

Målet med programmet er å gi foreldre en dypere forståelse for hva ADHD innebærer, redskap for å håndtere hverdagen, samt informasjon om kommunale og statlige støtteordninger.

Foreldrekurset består av fem samlinger à tre timer en gang per uke. Programmet passer så vel for store som små foreldregrupper.

Evaluering av programmet viser stor tilfredshet blant foreldre og oppleves svært positivt  av de kurslederne som har gjennomført foreldrekursene.

Utdanning og sertifisering går over to dager og ledes av Agneta Hellström, Sinius

Deltakerne vil få en gjennomgang av programmets teoretiske bakgrunn, målsetning, innhold og pedagogisk metodikk for å, etter utdanningen kunne lede egne foreldrekurs.

Manual (norsk versjon) og annet materiale er inkludert.

Deltakerne forutsettes å ha basiskunnskap om ADHD.

TID

Den 4. - 5. oktober 2016, dag 1 kl. 10.00 – 17.30, dag 2 kl. 08.30 – 16.00

PLASS

Scandic Maritim, Haugesund

KURSLEDER

Agneta Hellström

DELTAKERAVGIFT 

Kursavgift: 2600 kr. I prisen inngår lunch, snacks begge dagene og manualer

Praktisk informasjon
Sted: Scandic Maritim, Haugesund
Startdato: 04.10.2016 kl. 10:00
Sluttdato: 05.10.2016 kl. 16:00
Påmeldingsfrist: 03.10.2016 kl. 10:00
Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Ingvild Kaldråstøyl
ingvild.kaldrastoyl@helse-fonna.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon