Dialogmøtet 2016 for kommunane i Møre og Romsdal, brukarutvalet og Helse Møre og Romsdal HF

Dialogmøtet 2016 for kommunane i Møre og Romsdal, brukarutvalet og Helse Møre og Romsdal HF  er eit gratis arrangement.

Dialogmøtet vert arrangert på Scandic Seilet Hotell i Molde og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane.

Viktig beskjed om avmelding:

For å sikre eit rett tal på dagpakkar, er det viktig at du gjev beskjed dersom du likevel ikkje kan delta. Avmelding skjer ved e-post til kontaktperson Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no 


Påmelding på skjema under:

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon