KulturRikets tilstand

Litteraturhuset i Oslo, onsdag 16.november 2016.

Ordstyrer:

Heidi Stavrum

Program:

08:30-09:15: Registrering

09:15-09:30: Velkommen | Ole Marius Hylland

09:30-10:00: Kulturpolitikk for barn og unge – et nordisk blikk | Beth Juncker

10:00-10:30: Kunst for kids eller Bok og bolle – kulturpolitikk for barn og unge sett fra praksisfeltet | Lisa Nagel

10.30-10:45: Kaffe

10:45-11:10: Kunstløftet – er økt prestisje og kvalitet mulig? | Rolf Engelsen | Åsne Dahl Haugsevje

11:10-11:35: Skolekonserten – estetikk, logistikk og ribbevegg | Torild W. Christensen | Scott Rogers

11:35-12:00: Digital mediekultur for barn og unge | Cathrine Simonsen | Kjetil Moen

12:00-12:15: Spørsmål

12:15-13:15: Lunsj

13:15-13:40: Kulturskolen – kommunale talentfabrikker, integreringsarenaer eller steder å henge? | Anders Rønningen | Sjur Høgberg

13:40-14:05: MOToffentlighet – et prosjekt, en prosjektleder og en kritiker | Gry Ulfeng | Kjetil Røed

14:05-14:15: Spørsmål


14:15-14:30: Kaffe og kjeks


14:30-15:15: Samtale mellom Kristin Danielsen og Lin Marie Holvik


Moderator: Heidi Stavrum

Kulturrikets tilstand arrangeres av Høgskolen i Sørøst-Norge og Telemarksforsking

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon