Metodebok i Akutt Indremedisin

Metodebok i akutt indremedisin, Lommeutgave, 8. utgave, 2020


Boken er et viktig og nyttig verktøy for alle leger som går i vakt ved de indremedisinske avdelingene. Boken brukes mye, også av leger utenfor Haukeland universitetssjukehus. Mange av kapitlene i boken har kun gjennomgått mindre endringer i forhold til forrige utgave (2012), mens enkelte kapitler som hjertesykdomsdelen, er betydelig omskrevet.

Rådene i en metodebok kan alltid bare være veiledende og må kunne fravikes i spesielle situasjoner, hvis legen finner det hensiktsmessig. Man må også selv ha ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til eventuelle endringer av interne retningslinjer som måtte komme, før neste versjon av metodeboken foreligger.

Boken er et samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Bedrifter/organisasjoner/enheter som ønsker regning tilsendt, kan sende forespørsel via epost til lederstotte.med.avd@helse-bergen.no. Oppgi organisasjonsnummer, leveringsadresse og fakturaadresse i eposten.

Privatpersoner bestiller og betaler via skjemaet under. Det koster 200 kr per metodebok som sendes til mottaker, 150 kr per bok som hentes i Medisinsk avdeling og 100 kr per bok for studenter, som henter boken selv i avdelingen.

Bøker hentes i ekspedisjonen til Medisinsk poliklinikk og dageining, i 2. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus – hverdager mellom kl 08-15:30. Det må fremvises kvittering på betaling eller referansenummer.

Praktisk informasjon
Startdato: 04.04.2018 kl. 01:00

Sted:
Hentested: Ekspedisjonen til Medisinsk poliklinikk og dageining, i 2. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. Hverdager kl. 08-15:30

Kontaktinformasjon:
Medisinsk kontorseksjon, Stabssekretæriatet
lederstotte.med.avd@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Velg antall og leveringsmåte
 *
 *