What is (music)dramaturgy? Music in Theatre - Theatre in Music

Tid

Fredag 29. april kl. 10:00-15:30
Lørdag 30. april kl. 11:00-16:00

Om konferansen

Begrepet musikkdramaturgi har tradisjonelt hatt sine konnotasjoner og sine tradisjoner knyttet opp mot bestemte genre som musikal og opera. Gjennom å søke både dypere og bredere etter musikken i teatret og teatret i musikken er målet for konferansen å bidra til en utvidelse, eller - om mulig - en redefinering av hva musikkdramaturgi er og kan være.

Ved å etterspørre teatret i musikken og musikken i teatret rettes et tosidig fokus på musikalitet og musikalske tenke-, arbeids- og organiseringsformer: På den ene siden søkes det etter det dramaturgiske ved musikalske uttrykk og former som tradisjonelt har vært unndratt scene- og filmkunstens dramaturgiske blikk. På den andre siden søkes det musikalske ved sceniske former og teatrale uttrykk som i liten grad har blitt undersøkt og utviklet ut fra musikkens «gehør» og analytiske forståelsesformer.

Tore Vagn Lid, prosjektleder

Blant deltagerne er:

Hans-Thies Lehmann
Glenn Erik Haugland
Eleni Varopoulou
Henrik Hellstenius
Tore Vagn Lid
Tora Augestad
Eivind Buene
Per Boye Hansen
Hans Knut Sveen

For mer informasjon se: etudes.khio.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon