Mat i byen - konferanse om urbant og bynært landbruk

Urbant landbruk er i vinden som aldri før og stadig flere byer diskuterer hvordan de skal skaffe mat til egen befolkning. Kom til Trondheim i april og bli med på den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk i Norge!

 

Program

09.00    Velkommen fra Nettverk for urbant og bynært landbruk i Trondheim


09.05    Åpningstale fra Lars Morten Rosmo, Leder Sør-Trøndelag Bondelag

09.15     Localizing the food system - the case of Bristol ,  Joy Carey - Sustainable

Food System Planning, Bristol, UK

10.00   COST Action ‘Urban Agriculture Europe’: Report from a research network and

related case studies in Oslo , Sebastian Eiter, NIBIO

10.20    Urban agriculture case studies in Norway and the US - Laurie Smith Vestøl, Skien

kommune

10.40    Kaffepause

11.00    Urban farming – just fun or serious business?  Mads Boserup Lauritsen, TagTomat,

København

11.20     Debatt - The future of urban agriculture - fashion, trend or revolution?

11.50    Lunch

12.40    Trondheimsmodellen - nye muligheter i møtet mellom det urbane og bynære

landbruket ? Kari Frøseth, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

13.00   Gartneriet Urbant landbrukssenter, Marianne Leisner, Bygdøy Kongsgård 

13.20    Urbant landbruk, møteplasser og integrering Helene Gallis, Nabolagshager

13.40    Matkollektivet. Kan grasrota bidra til bærekraftig utvikling? Agnes Vevle

Tvinnereim, Bærekraftige liv, Bergen

14.00    Introduksjon til workshops

                1. Takhager

                2. Nytteplanter og biologisk mangfold i byen
                3. Urbane landbrukssentre               
                4. Nye distribusjonskanaler for lokalmat 

15.40    Oppsummering

16.00    Avslutning

 

Det vil bli lagt ut påmeldingslister til workshopene under kaffepausen og i lunchen, men vi ber om at flest mulig fyller ut to workshopvalg i prioritert rekkefølge i registreringsskjemaet nederst på siden

 

Workshop 1 – takhager

I Trondheim ligger Dora 1, en av to intakte ubåt-bunkerser i Europa med en takflate på 15000 m2. Hva om dette ble en takhage? Hva kan en slik takhage bety for byen, bydelen, for offentlige og private aktører og for frivillige?

 

Workshop 2 – Nytteplanter og biologisk mangfold i byen

Lokale ildsjeler i Trondheim har startet opp initiativet ”bioveier i byen”. Hvordan kan det tilrettelegges for større biologisk mangfold og innslag av spiselige vekster i byens offentlige arealer?

 
Workshop 3 – Urbane landbrukssentre

Som del av satsningen på urban dyrking i Trondheim kommune vil Voll gård utvikles til et urbant landbrukssenter i samarbeid med Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Hva ønsker innbyggere, dyrkere, urbane og bynære bønder ønsker seg fra et slikt lokalt kompetansesenter og hvordan kan det brukes og utvikles over tid?

 
Workshop 4 – Alternative omsetningskanaler for lokalmat/økomat

Etter inspirasjon fra Oslo er Trondheim kooperativ under etablering. I Bergen er Matkollektivet etablert som en tilsvarende ordning som også distribuerer økologiske varer til sine abonnenter. Hva kjennetegner disse ordningene og hvordan kan de utformes på en best mulig måte til glede for bønder og forbrukere?

 

Om innlederne:

Joy Carey har jobbet med økologisk og lokal mat i Storbritannia siden 1990. Hennes nedslagsfelt omfatter hagebruk, offentlig innkjøp, sosiale virksomhetsmodeller i lokalsamfunnet, og nasjonale strategiske programmer for å endre matpolitikk og kultur. Hun er forfatter av rapporten "Who Feeds Bristol – som ble lagt til grunn for Bristolregionens matplan – Bristol Good Food Plan. Hun er medlem av Bristol Food Policy Council, leder i Bristol Food Network og leder i f3, et Bristolbasert konsulentbyrå innen lokalmat. I 2013 co-produserte hun filmen "Local Food Roots ', om fremveksten, resultatene og utfordringene for den britiske lokalmat-bevegelsen siden 1990. http://localfoodfilm.org.uk/


Sebastian Eiter har vært ansatt som forsker i landskapsovervåking ved Norsk institutt for skog og landskap, nå NIBIO. I det europeiske forskernettverket «COST Action ‘Urban Agriculture Europe’ (TD1106; 2012-2016)» har han deltatt i en arbeidsgruppe for en europeisk typologi og politikkutforming for urbant landbruk, og representert Norge i styringsgruppen. Han har også gjennomførte studier om urbant landbruk i Oslo.


Laurie Smith Vestøl har jobbet i Skien kommune med ansvar for by-utviklingsprosjekter hvor dyrking har blitt brukt for å tilføre nye kvaliteter i sentrumsområder. Hun driver også sitt eget konsulentselskap og jobber med et bokprosjekt som sammenligner urbant landbruk i USA og Telemark.


Mads Boserup Lauritsen startet i 2011 TagTomat som en hobby med fem hjemmelagede plantekasser. Siden har TagTomat utviklet seg til et fenomen, hvor Mads i tillegg til å  inspirere til grønne gjør-det-selv løsninger, driver TagTomat som et firma med flere fulltidsansatte fra showrommet i København. Med utgangspunkt i bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber i byen" forteller Mads om reisen fra grønn ildsjel til grønn iverksetter.


Kari Frøseth er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. landbruk og bygdeutvikling. Hun har arbeidet med næringsutvikling i tilknytning til landbruket, og var leder for prosjektet "Bynært landbruk i Trondheimsregionen" i perioden 1999-2000 hvor arealforvaltning i Trondheimsregionen var i fokus. Interessen for urbant og bynært landbruk er økende og Fylkesmannen har en koordinerende rolle i dette arbeidet.  


Marianne Leisner er prosjektleder for Gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Hun har arbeidet i Gaia Arkitekter i en årrekke for å fremme permakultur som økologisk og bærekraftig  planleggingsmetode. Hun arbeider også med å spre kunnskap om betydningen av skolehager, og er forfatter av boka «Villrosene – økologi i hagen».


Helene Gallis er gründeren bak Nabolagshager, som er et nystartet urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement. I 2015 ga Helene ut boken DYRK BYEN! og har ellers vært sentral i utviklingen av den nye dyrkebølgen som daglig leder i MAJOBO og prosjektansvarlig for en rekke innovative pilotprosjekter innen urban dyrking. 


Agnes Vevle Tvinnereim er en av initiativtakerne til Bærekraftige liv, et nettverk av lokalsamfunn som  jobber for et med bærekraftig samfunn(www.barekraftigeliv.no)  Agnes er også gründer bak Matkollektivet, som formidler lokal mat til mat- og miljøbevisste bergensere og er fast medlem i regjeringens Klimaråd. Hun har også vært med å etablere NABO, et nasjonalt knutepunkt for bærekraftig omstilling av lokalsamfunn.

 

Påmeldingsfrist: 9. April


Arr. Nettverk for urbant og bynært landbruk i Sør-Trøndelag

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon