Smidig digitalisering 2016

Mestre fremtiden med smidig virksomhetsstyring


En årlig konferanse om digitaliseringen av offentlig forvaltning. NB: Konferansen er nå fulltegnet! Hvis du vil settes på venteliste send epost til [email protected] Hovedtema i år: hyppige leveranser og tverrfaglighet. Denne gangen har vi fått med Roo Reynolds som skal fortelle om hvordan de har gjennomført en samlet snuoperasjon i Government Digital Services i Storbritannia.


TID

Torsdag 26 mai, 2016

STED
Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensbergsgaten 27, Oslo

ARRANGØR
Smidigkonferansen 

PROGRAM

0900  Velkommen  Stian H. NesbøSmidigkonferansen
0910  What I learned doing agile delivery in the UK Government Digital Service Roo Reynolds, GOV.UK / GDS 
1010 Smidig prosjektstyring med ITPP Kjetil Strand, Promis

1030

Pause
 
1045 Målstyring - hvilke konsekvenser får dette? Christin Thea Wathne, AFI

1110 Prosjektveiviseren med Scrum Geir Amsjø, Lean Venture
1130 Arkitekturrollen i smidig digitalisering Trond Pedersen, Sopra Steria
1150 Lunsj  
1250 Smidig og DevOps i Oslo kommune Monika Bache, Knowit
1320 MVP, jada – men det er MVC (minimum viable change) som virkelig rocker! Anne-Lise Hauge-Nilsen, Skatteetaten
1340

Skatteetatens analyseplattform i Google Cloud?

Trond Arve Wasskog, BEKK Consulting
1400 Orkestrering av IT-utvikling i store organisasjoner Stein Inge Morisbak, BEKK

1420

Pause
 
1435
Budsjett og innkjøp rigget for smidig?
Mari Vestre, Difi
1500 

Debatt: Vi vet at smidig fungerer også i offentlig sektor. Hvordan øke utbredelsen?
Alle 
1600 SLUTT  

Smidig kan ta ulike former, men er ganske veldefinert gjennom Agile Manifesto.

Smidig har blitt en Ad-hoc standard for IT-utvikling i de fleste suksessrike IT-selskapene i verden, og det med god grunn. Sammenlignet med tradisjonell, vannfallsorientert prosjektstyring kan smidig gi en rekke fordeler:

- Det støtter innovasjon - det blir tryggere å ta sjanser
- Vesentlig raskere til markedet
- Høyere kvalitet 
- Mindre ressursbruk på kort og lang sikt (verktøybehov, byråkrati og teknisk gjeld)
- Vesentlig større tilpasningsdyktighet (tåler dynamikk og læring underveis)
- Eksplisitt fokus på å finne enklest mulig løsning
- Innebygget prosessforbedring.

For å klare å høste disse gevinstene må vi jobbe tverrfaglig hele veien og tenke smidig allerede på idéstadiet, i innkjøps- og anbuds-prosesser, ved gevinstrealisering og ikke minst i forbindelse med anskaffelser og kontrakt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon