Landsmøtekurs: Forskningsseminar med NAFKAM

Landsmøtekurs: Klinisk forskning styrker din praksis i hverdagen!

Denne dagen lærer du hvordan du kan bruke forskning til å styrke din kliniske praksis. Kunnskap i akupunkturforskning kan være med å styrke tverrfaglig samarbeid, men også gjøre det lettere å forstå resultater av studier - det være seg om akupunktur kommer ut med et godt eller dårlig resultat.

Hold av dagen! Forskerteamet fra NAFKAM kommer tilbake og vil gi oss en innholdsrik og morsom dag om akupunktur og forskning. Du trenger ikke å ha vært på det første seminaret i desember for å kunne delta.

En studie av MacPherson et al., (2006) beskriver akupunktur som en kompleks intervensjon av spesifikke og ikke-spesifikke faktorer. Dette gjør det utfordrende å forske på akupunktur, men det arbeides for å gjøre metodene og kvaliteten bedre. Det er viktig at det forskes på akupunktur på akupunkturens premisser - og hvordan skal det gjøres? Dette vil de tre foredragsholderne snakke om og diskutere med oss.

Vi husker alle artikkelen som stod i VG 27. januar i år med overskriften: Studie: Akupunktur ikke bedre enn «falske» nålestikk og de mange kommentarene som fulgte. Terje Alræk, Frauke Musial, & Vinjar Fønnebø vil sammen gå igjennom hvordan lese en vitenskapelig artikkel, slik at det vil bli lettere for oss å forstå hva et slikt resultat betyr for oss som klinikere og hvordan vi kan forholde oss til slike studier når vi blir stilt spørsmål fra pasienter og media. Det vil bli rikelig tid til å stille spørsmål og diskutere.

Her kan du lese mer om professor Frauke Musial.

Her kan du lese mer om professor Terje Alræk.

Her kan du lese mer om Vinjar Fønnebø.Detaljert program
9.00 – 10.00 Ankomst, samling, og velkommen
10.00 – 12.00 Forskning på Akupunktur som «whole medical system»
Frauke Musial: How to research «whole medical systems» (ca 30 min + 10 min diskusjon)
Terje Alræk: Retningslinjer og akupunktur; finnes de. (30 min+ 10 min diskusjon)
Vinjar Fønnebø: Good scientific practice (30 min+ 10 min diskusjon)
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 - 14.30 "Hvordan leser man en vitenskapelig artikkel?"
Terje Alræk, Frauke Musial, & Vinjar Fønnebø Eksemplifisert med en gjennomgang av den nye australske hetetoktstudien på akupunktur versus sham akupunktur
14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 16.00 Fellesdiskusjon
16.00 Vel hjem ☺
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon