Landslagsuttak Amerikansk fotball - februar 2016

Landslagscamp 2016. 19-21. februar i Valhall, Oslo.

Landslag camp/uttak i Vallhall i Oslo 19-21. februar 2016

Norges herrelandslag + utviklinggruppe skal velges ut på ny. Landslaget skal spille vennskapskamp i august/september 2016. I skrivende stund forhandler vi med to andre forbund om bortekamp for Norge. Informasjon om motstander, annonseres så snart detaljer er i boks.

Landslagsåret vil i 2016 kun bestå av camp/uttak i Vallhall 19-21. februar og samling i forkant av vennskapskampen. I tillegg vil landslagsledelsen bruke resultater fra vårsesong i utvelgelse. Kun de som deltar i Vallhall i februar er kvalifisert til å bli tatt ut på årets landslag + utviklingsgruppe. Skader og/ eller andre særskilte forhold kan gi utvelgelse til tross for fravær i Vallhall. Individuell kontakt/ vurdering kreves. 

Fremmøte fredag 19. februar blir kl. 1700. Vi avslutter camp søndag 21. februar til kl. 17.00.

Påmeldingfrist er 1. februar, 2016. Spillere født 1999 og eldre kan delta, så det blir mange om plassene og camp kan fylles raskt. Påmelding er bindende etter fristens utløp

Prisene inkluderer camp/clinic og måltider (lunsj, middag og kveldsmat på Vallhall og frokost på hotellet for de som velger å bo der), og varierer avhengig av typen overnatting. Campen vil foregå i Valhall på Helsfyr i Oslo (Adresse: Innspurten 16, 0663 Oslo)

 Alle utøvere må ha betalt utøverlisens for 2016-sesongen for å kunne delta, eller inneha egen privat forsikring som dekker amerikansk fotball. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere.


Betingelser:
1. Ved påmelding og erkjennelse av at betingelsene er lest og forstått bekrefter Deltaker at han/hun har NAIFs lisens som inkluderer skadeforsikring, eller annen privat forsikring som dekker amerikansk fotball. For mer informasjon om forsikringsordningen, se NAIFs hjemmesider.

http://www.amerikanskeidretter.no/lisensogforsikring/Sider/default.aspx

2. Deltaker har ansvar for egen aktivitet under treningssamlinger i regi av NAIF v/Amerikansk Fotball og klubber tilsluttet Amerikansk Fotball.


3. Deltaker er informert om at det under trening og annen aktivitet kan oppstå situasjoner med utøvere/trenere som kan medføre kroppslig skade.

4. Deltaker erklærer at NAIF, med de begrensninger som følger av norsk lovgivning, ikke vil holdes v/Amerikansk fotball eller klubber tilsluttet NAIF v/Amerikansk fotball ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Det samme gjelder ansatte, utøvere eller tillitsvalgte som deltar på samlingen.

5. Deltaker er kjent med at reise til og fra treningssamling foregår for den enkelte Deltakers regning og risiko. Dersom skade oppstår vil NAIF v/Amerikansk Fotball tilrettelegge for hjemtransport for Deltakers regning.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon