Medlemsavgift/årskort/semesterpass 2016

Årskortet gir inngang ved alle ordinære práctica og milonga i løpet av året 2016. Semesterpasset gir tilsvarende henholdsvis vår/høst 2016. Medlemskap gir rabatt på alle kurs, billigere inngang på practica og milonga, mulighet til å kjøpe semesterpass/årskort og stemmerett i saker som angår klubben.

Semesterpass/årskort kan kun kjøpes av medlemmer. Medlemsavgiften kan derfor betales samtidig.
Nytt fra 2016 er feltene Adresse og Fødselsdato. Vi trenger dette for å få godkjent medlemslisten til Frilynt Norge.

Medlemskap og kort er personlig og kan ikke overdras.

Prisene for 2016:
- Medlemsskap: 300

- Årskort og medlemskap: 1700 (1500 for studenter. Ikke phd)
- Vårsemesterpass og medlemskap: 1300
- Vårsemesterpass (ved betalt medlemskap): 1000
- Høstsemesterpass og medlemskap: 950
- Høstsemesterpass (ved betalt medlemskap): 650

Om du ikke får betalt via deltager.no, vennligst prøv igjen etter en liten stund og med en annen webleser. Om du fremdeles skulle ha problemer med å betale kan du sende en epost til info@trondheimtango.no og vi vil forsøke å finne en løsning.

The membership fee and annual card/semester pass for 2016 in Trondheim Tango Club.

The annual card gives entry to all regular practices and milonga during the year 2016. A semester pass gives the same, respectively, for either spring or fall 2016.

You must be a registered member of the club to purchase the semester pass or annual card. The membership can therefore be paid together with the different passes.
The fields Address and Date of Birth are new from 2016. We need to note this about our members in the report to Frilynt Norge.

Membership and pass is personal and can not be transferred.

Prices for 2016:
- Membership: 300 NOK

- Annual card and membership: 1700 NOK (1500 NOK for students. Not valid for PhD)
- Spring semester pass and membership: 1300 NOK
- Spring semester pass (with membership payed): 1000 NOK
- Fall semester pass and membership: 950 NOK
- Fall semester pass (with membership payed): 650 NOK

If for some reason deltager.no does not work please try again a bit later, and with another web browser. It it still does not work send an email to info@trondheimtango.no 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon