Smarte Bygg 2016


Smarte Bygg 2016 Konferansen handler om hvordan ny teknolog, komponenter og kunnskap kan gjøre bygg smartere, miljøeffektive og brukervennlige.

Krav til effektiv energibruk øker fokus på bruk av automatiserte løsninger, energianalyser og smartere drift av energisystemene.

Under konferansen vil emner som sanntids innhenting og analyse av data (Big Data), automatiserte løsninger, energibruk og effektivisering, samt brukererfaringer fra drift være noen av temaene.


Konferansens mål er å bidra til å øke kunnskapen om bygg- og byggeteknologi gjennom faglig utvikling og nettverksbygging.


Konferansen går over en dag og finner sted i Halden, på Remmen Kunnskapspark. 


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon