Jordressurser og befolkningsvekst 23. oktober 2015

Vi mennesker er avhengige av å utnytte naturen for å produsere mat. Effektiv bruk av jordressursene til matproduksjon er nødvendig for å dekke behovet til en raskt voksende befolkning. Men menneskenes endring av naturmiljøet og jordressursene har sine åpenbare svakheter som innebærer store trusler for fremtidig landbruksproduksjon. I foredrag og debatt vil vi diskutere effektiv matproduksjon i et langsiktig perspektiv i lys av befolkningsveksten.

Deltageravgiften (kroner 450) dekker lunsj i Videnskaps-Akademiets lokaler.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon