Modul 3 Kurs i behandling av smerter


Ronnie Hilland beskriver tema for kurset slik: Kurset vil legge mer vekt på biomekaniske betraktningsmåter, som har fått økt betydning for forståelse av årsaken, utvikling og behandling av visse sykdommer, spesielt i muskel/ skjelettsystemet.

Videre må dette kombineres med økt kunnskap i ortopedi som eks.ved behandling av skulderplager. Dette er viktig for å gi pasienten riktig behandling. Vi vet at subakromiale skuldersmerter kan ha mange årsaksforhold og vi må lære hvordan vi takler dette. Økt kunnskap i sykdomslære er viktig og spesielt i kombinasjon med økt kunnskap i nevrologi.

Vi vil med andre ord gjøre terapeuten bedre ”rustet” til å møte dagens krav til behandling av så vel kroniske og akutte muskel/skjelett plager. Vi vil få en unik mulighet til å kombinere TCM og IMS.

Del 3 vil gå over tre dager og vi vil benytte mye av tiden til pasient behandling.

Det forutsetter at deltagerne allerede har Modul 1 og 2 (del 1 & 2).
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon