Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

Årets januarkurs setter søkelyset på store endringer i samfunnet vårt. Det skal handle om kulturelt mangfold og religiøsitet, og om de store endringsprosessene som foregår i norsk skole med ny rammeplan og nye læreplaner i alle fag. Som foredragsholdere deltar dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt fagfolk som sitter tett på de store prosessene i skolen.

Første kursdag vil ta utgangspunkt i den økende religiøse og kulturelle kompleksiteten i Norge og Norden, der religiøs praksis svekkes på individnivå, mens religion blir mer synlig i offentligheten.  Sekularismen i Norge og ungdoms forhold til religion og populærkultur belyses også.

Andre kursdag fokuserer på mangfold og endring. Endringer i samfunnet og behovet for å gjøre fagene i norsk skole mer relevante for fremtiden, er noe av begrunnelsen for den store fagfornyelsen som foregår. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer ved ny overordnet del for skolen, og utkastene til nye læreplaner i KRLE og religion og etikk. Lederen for læreplangruppa vil være til stede, og fagrevisjonen vil settes under debatt i panelsamtalen.

Vi håper kursdagene kan bidra til økt innsikt om store endringsprosesser i samfunnet og det økende mangfoldet i trossamfunn og enkeltmenneskers religiøsitet. Kurset legger samtidig opp til reflektert meningsutveksling om endringer i skolens læreplaner, med særlig vekt på KRLE og religion og etikk-faget.  

Etterutdanningskurset er rettet mot lærere, men det er også åpent for andre interesserte.

 

Registreringsskjema