Ettersøksavtale 2020

Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr på Forsand og i Strand kommune (Ihht forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23, 01.04.2016).


Vakttelefon ettersøkshund: 917 40 530


Ettersøksekvipasjer:


Vilkår for avtalen:

 1. Årsavgift: 200 kr. Det kommer ingen tillegg for oppdrag, uansett antall eller størrelse.
 2. Avtalen er personlig og gjelder for et år om gangen. Det holder ikke om en på jaktlaget er medlem. Om skytter ikke er medlem gjelder punkt 9 under. Misbruk av avtalen vil føre til strenge reaksjoner.
 3. Avtalen gjelder for ettersøk etter påskutt hjortevilt f.o.m. 10. august t.o.m. 23. desember.
 4. Skulle uhellet være ute, eller du er i tvil, ikke nøl, ta kontakt med oss! Vi har taushetsplikt!
 5. Årsavgift skal være innbetalt senest dagen før jakt påbegynnes (om jeger har betalt for ettersøksavtalen samme dag som det bes om ettersøk, inntrer punkt 9 under).
 6. Avtalen er kun gjeldende når den er betalt og der jeger kan bevise at personlig medlemskap i ettersøksavtalen er betalt i god tid før jakten ble påbegynt. Skriv ut og ta med kvittering for betalt avtale på jakt.
 7. Alle som jakter i FJFF sine terreng må ha ettersøksavtale med Forsand JFF.
 8. Alle privatpersoner som ønsker det, kan tegne ettersøksavtale med FJFF. Det er ikke krav om å være medlem i FJFF.
 9. Personer som ikke har betalt for ettersøksavtale med FJFF dagen før jakten påbegynnes, men som allikevel ønsker at FJFF går ettersøk, må dekke utgiftene til FJFF (kjøring og kompensasjon til ettersøksekvipasje), pluss et gebyr på 3 x årsavgift.

Råd ved mistanke om skadeskyting

 • Skytters opptreden ved mistanke om dårlig skudd:
  • Sitt i ro og observer
  • Merk hvor dyret forsvant
  • Merk av hvor skytter var og hvor dyret stod da vedkommende skjøt
  • Husk alder og kjønn av påskutt vilt
 • Skuddplassundersøkelse:
  • Se etter blod/hår/beinrester i området dyret stod når det ble påskutt.
  • Følg gjerne sporet et lite stykke. Det er vanskelig å angi generelt hvor langt en skal følge etter påskutt dyr før ettersøksekvipasjen tilkalles, men ikke ødelegg spor for et eventuelt ettersøk.
 • Jeger, jaktlag og jaktleder:
  • Jaktlederen har ikke mer myndighet enn jaktlaget har gitt vedkommende, og kan ikke stilles til juridisk ansvar for lovbrudd som kan tilbakeføres til den enkelte jeger.
  • Jaktlederen skal avslutte eventuell jakt på jaktvaldet frem til ettersøket er avsluttet.
  • Jaktlaget må delta i ettersøket etter ekvipasjens ønske. Når dyret er funnet eller ettersøket avsluttes kan jakten fortsette.
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Adresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
 *