Erfaringsseminar COS Parenting - Tilknytningsbasert arbeid med ungdomsfamilier

Kjære alle,

Vi ønsker alle som er opplært i Circle of Security Parenting velkommen til erfaringsseminar. 

Vårt første erfaringsseminar i 2019 skal dreie seg om tilknytning og ungdom, et lenge etterspurt tema. Vi har invitert spennende foredragsholdere som vil vil gi dere innblikk i teori, forskning og praksis. Som klinikere vet vi at ungdomsfamilier kan streve på så mange måter:


«Adolescents who are absorbing negative messages about who they are and what is expected of them may sink to that level instead of realizing their true potential», Daniel Siegel.


Vi skal i dette seminaret snakke om hvordan tilknytningspsynkologien og tilknytningsbaserte programmer som COS og ABFT kan være til hjelp.


Hvem kan delta: Alle som er interessert i tilknytningsbasert arbeid med eldre barn og ungdom.


Som vanlig har vi med oss både forskere og dyktige fagpersoner fra praksisfeltet.

09:00 - 09:45 Ungdom og tilknytning - Psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

10:00 - 10:45 Ungdom og selvfølelse - Psykologspesialist Guro Øiestad

11:00 - 11:45 Fra praksis; COS P for foreldre til eldre barn og ungdommer. Psykologspesialistene Anne Margrethe Sletbak og Agnete Halrynjo

11:45  - 12:30  Lunsj

12:30 - 13:15 Fra praksis; Trygghetssirkelen for ungdomsforeldre. Sosionom Judith Elvebakk og spesialpedagog Harald Morten Sørensen

13:30 - 14:30 Tilknytningsbasert Familieterapi (ABFT). Psykologspesialist og dr.psychol Pravin Israel

14:45 - 15:30 Avslutning og diskusjon - Ida Brandtzæg og Stig TorsteinsonDato: 14. juni 2019

Det blir registrering fra 08:30. Første forelesning starter kl. 09.00 og vi avslutter 15:30


Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Pris: 2300,- inkl. lunsj
Vennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Registreringsskjema