Kompetanseforum - Endringsledelse

Hvordan skape en kultur for kontinuerlig endring?

Organisasjoner og deres ledelse bruker enormt mye tid, penger og ressurser for å sikre at «endringsinitiativer» lykkes. Til tross for dette viser studier at hele 70 % feiler under implementeringsfasen!

Mansour Rashidi har ledet flere vellykkede programmer i selskap som KPMG, Bisnode Group og PayEx. Han har opparbeidet seg «hands-on» erfaring i forhold til typiske fallgruver og ikke minst kompetanse som kreves for å lykkes med et endringsprogram.

I tillegg har Mansour gjennom videoserien «Skal vi ta følge til jobben?» snakket med utvalgte næringslivsledere i Norge om tema som prestasjonskultur, endring og innovasjonsevner. Felles for disse lederne er at de har lykkes med å skape en kultur for endring.

I dette frokostmøtet gir han deg innsikt i hvordan man går målrettet frem med endringsarbeidet og dermed øker sjansen for å lykkes.


Dersom du har kjøpt vår nyhet Kompetanseforum Grunnpakke, inngår dette arrangementet i den. Velg da Klasse/kategori "Grunnpakke" når du melder deg på. Frokost dekkes av Oppdalsbanken.

Andre velger "Ordinær pris" kr.600,- eks. mva / kr.750,- inkl. mva

 

Registreringsskjema