elektroLOUD!

Velkommen til elektroLOUD! Kurset går over tre helger; 26.-27. oktober, 9.-10. november, 30.-1. desember. For at vi skal bli godt kjent og bli ferdig med låtene er det viktig å være med alle tre helger. Deltageravgift er 1400 kroner, og inkluderer all undervisning, programvare, lån av tilleggsutstyr (ikke mac) og mat under kurset. Vi sees!

 

Registreringsskjema

Fornavn deltaker / First name participant
 *
Etternavn deltaker / Last name participant
 *
E-postadresse / E-mail address
 *
Klasse/kategori / Category
 *
Mobilnummer / Phone number
 *
Gateadresse og -nummer / Street name and -number
 *
Postnummer og sted / Postal code and city
 *
Fødselsår / Date of birth
 *
Evt. spesielle matbehov eller medisinsk informasjon / Any special needs for food or medical information
Evt. tidligere musikalsk erfaring / Any prior musical experience
Bilder og opptak av deltakeren kan brukes i promotering og presse i forbindelse med LOUD! / Photos and recordings may be used in future LOUD! promotion and press

 *
Jeg har lest informasjonen over og aksepterer at denne påmeldingen er bindende. Deltageravgift refunderes ikke / I have read the information above and accept that this registration is binding. Participant fee is non refundable

 *
Jeg har egen laptop / I've got my own laptop

 *
Hvis ja, pc eller mac? / If yes, pc or mac?
Har du tidligere erfaring med musikkprogrammer? / Any prior knowledge to music programs?

 *
Hvis ja på forrige spørsmål, hvilket program? / If you do have prior knowledge, which progam(s)?
Hvordan hørte dere om kurset? / How did you hear about the course?
Kampanjekode
 
 *