Eierskiftekurs i Akershus

Kurset er nå fulltegnet!

Akershus Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Akershus Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Vi har arrangert eierskiftekurs i mange år, og vi gleder oss over å få Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen med på laget.

Sammen vil vi bidra til gode eierskifter i landbruket!


Kurset er lagt til Olavsgaard 6. - 7. november 2021.


Prisene inkluderer kurs, materiell, overnatting og alle måltider.

Erfaring fra tidligere kurs viser at deltakere der flere fra familien kommer sammen, opplever større utbytte av kurset. Derfor har vi satt en familievennlig pris. I tillegg får familier der en eller flere er medlemmer i Norges Bondelag en prisfordel.  - Se egen prisoversikt.

Videre mener vi det er en stor fordel at deltakerne er tilstede hele helga, inkludert det sosiale på kvelden. Derfor er det kun en liten prisreduksjon om du velger kurset uten middag og overnatting.

Det er ønskelig at man ved påmelding registrerer hvem i familien som er senior (selger), og hvem som er junior (kjøper).

Videre ønsker kursholderne at dere oppgir navn på gården, kommune og gårds- og bruksnummer. Dette fordi de da kan forberede seg på aktuelle problemstillinger på hver gård.

Påmeldingen er bindende.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon