26.11.20: Digital fagdag om førebygging av sjølvmord hos born og unge

Sted: Teams. 

Teams-lenke til arrangementet vert sendt ut på e-post, etter påmeldingsfristen. Sjekk difor at du skriv inn riktig e-postadresse i påmeldingsskjema!  Dersom ein arbeidsplass planlegg å følgje webinaret saman, så treng berre ein av deltakarane å melde seg på.  Skriv antall deltakarar i kommentarfeltet. NB: Vi prioriterer deltakarar frå vårt opptaksområde (Vestland og Rogaland). Deltakarar frå andre stader i landet kan bli avmeldt dersom påmelding overskrider maks tal påmeldte (300 personar). Det blir i så fall sendt beskjed om dette på e-post. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon