Dialogmøte mellom kommunene i M&R og HMR HF

VELKOMEN TIL DIALOGMØTE 15. NOVEMBER 2019 mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. 


Dialogmøtet 15. november 2019 arrangerast med bakgrunn i samhandlingsavtalens delavtale 12:

2. Dialogmøte og samhandlingskonferanse 

Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle saker. Styreleder, administrerende direktør og fagdirektør fra helseforetaket deltar sammen med relevant fagpersonell i helseforetaket. Ordførere og rådmenn deltar sammen med relevant fagpersonell i kommunene. Representant fra KS i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir invitert. Brukerutvalget blir invitert. 

Det skal være minst et møte i året. 


Leiarane for dei lokale samhandlingsutvala samt utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal blir også invitert.


Dialogmøtet vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane. 


Fullstendig program vil kome seinare, men her er førebels plan:


Revisjon samhandlingsavtale

Omstillingsarbeid i HMR og kommunane

Helseplattformen


  

Påmelding:

For deltakarar frå Helse Møre og Romsdal: Fakturering internt for deltakaravgift (Kr. 600,-). Bindande påmelding innan 8. november. 

For deltakarar utanfor Helse Møre og Romsdal: Bindande påmelding innan 8. november - kursavgift blir ikke refundert.


Påmeldinga blir automatisk registrert ved betaling av kursavgift. Hugs å ha betalingskort klart. Du kan melde på fleire av dine tilsette/ kollegaer. Du får umiddelbar bekrefting på e-postadressa du oppgir. Ved behov for faktura, ta kontakt med kursansvarleg. (faktureringsgebyr vil da tilkomme)


Ved problem med påmelding/ betaling kontakt support@deltager.no eller tlf. 23273501

Viss du ikkje får ganske umiddelbar bekrefting er betalinga ikkje registrert. Det kan vere problem med Java - for betaling med kort krevast Java i forbindelse med autentisering gjennom 3-D Secure/bankID. Last ned siste versjon på www.java.com og restart nettleseren før nytt påmeldingsforsøk. Ein må bruke pc eller mac, mobile enheter støttes ikke.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Stillingstittel
 *
Eventuelle matallergier
 *