Dialogseminar

Skedsmo kommune inviterer lag, foreninger og frivillige til dialogmøte 


Program for kvelden:

Åpning ved ordfører Ole Jacob Flæten.

Kulturelt innslag v/elever fra Musikk- og kulturskolen i Skedsmo kommune.

Samspillet mellom kommunene og frivillig sektor ved avdelingsleder Jan Ove Teksum og seksjonsleder Kjetil Andre Christensen.


Arbeidet i paraplyorganisasjonene:

  • Lillestrøm idrettsråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av idrettsrådene
  • Lillestrøm musikkråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av musikkrådene

Hvordan skape kultur i nærmiljøene våre?

  • Representanter fra Skedsmo, Fet og Sørum kommer med noen betraktninger.


Diskusjon i grupper om samhandling mellom Lillestrøm kommune og frivillig sektor.

Oppsummering og avslutning ved kommunaldirektør kultur Anne-Berit Haavind.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon