Det store kj�kkenhagekurset 2018

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 11 samlinger onsdager i løpet av 2018 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet.

Det er mulig å delta på enkeltkurs.

 

Registreringsskjema