Deltager - DET GRØNNE SKIFTET - i praksis

DET GRØNNE SKIFTET - i praksis

I oktober 2017 avholdes et 2 dagers kveldskurs i regi av Grønt Skifte AS og Den Magiske Fabrikken. Kurset er i hovedsak for yrkesutøvere innen primærlandbruket og er et kompetansegivende tilbud som har fått støtte av Matmerk - Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL).

Kurset er et pilotprosjekt. Derfor har vi besluttet at premierekurset skal tilbys gratis, men har 100,- i påmeldingsgebyr for bevertning og administrative kostnader. Vi lover dyktige, relevante foredrag som vil gi deg informasjon om jordforbedring og bruk av biogjødsel.

Alle kursdeltagere vil få et skriftlig kompetansebevis på gjennomført kurs. (Registreringsskjema er nederst på denne siden)

Hva: 
Det grønne skiftet – i praksis. UKE 42
Vårt kurs vil gi deg relevant og nyttig kunnskap om jord og biogjødsel som en medvirkende faktor i effektiv planteproduksjon. Emner på kurset vil blant annet være levende jord, ulike typer biogjødsel, kjøreskader, slangespredning m.m.

For hvem? 
Primært rettet mot næringsutøvere innen landbruk og relaterte tilleggsnæringer. Spesielt korn-, potet-, fôr- og grønnsaksprodusenter. Men, vi ønsker alle som måtte være interessert i disse temaene velkommen til å melde seg på kurset.

Hvor: 
Dag 1 - Gjennestad videregående skole, Amfiet, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Dag 2 - Den Magiske Fabrikken, Taranrødveien 97, 3171 Sem + Gjennestad vgs

Når: 

tirsdag 17.okt kl.17.30-21.30
onsdag 18.okt kl.17.30-21.30

+ markvandring våren 2018


Noen av foredragsholderne på kurset:

Dag 1

Øystein Haugerud

Fylkesagronom, Landbruks og miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud

Jord: jordstruktur, samspill planter og jordbiologi, samt visualisering av eksempler på jordorganismer.

Erik Joner

Seniorforsker, Divisjon for miljø og naturressurser, Jordkvalitet og klima, Nibio

Organisk gjødsel

Bjørge Madsen

Driver og eier av Skjærgården Gartneri i Åsgårdstrand

Kompostering 

Jon Randby

Fagsjef, Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdeling

Tilskuddsordninger for økte klimatiltak i jordbruket: Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, klima- og miljøprogrammet, nye tilskuddsordninger i regionalt miljøprogram og tilskudd til drenering.


Dag 2

Ivar Sørby

Greve Biogass

Omvisning på Den Magiske Fabrikken

Mariann Hegg m/fl

Greve Biogass/ Vesar

Den Magiske Fabrikken: samarbeid med landbruket i Vestfold

Ingvild Evju

NLR Viken

Biogjødsel som næringskilde til korn

Hans Edvard Holtung

Leder Biogjødselforum Vestfold

Praktisk informasjon om kjøring og biogjødsel

Ketil Stoknes

Forsker Lindum, biolog og prosjektleder Lindum

Vermikompost og Digeponics: Økologi og mikrobiologiske prosesser, avfall, energi og matproduksjon.

Flere relevante aktører som har gjennomførte forskingsprosjekter eller som har erfaringer knyttet til bruka av biogjødsel vil bidra med sin kunnskap på Dag 2. Ytterligere detaljer om kursets innhold og foredragsholdere kommer.


Hold av datoene og meld deg på i dag.
Føstemann til mølla. Maks 60 plasser.

Vær vennlig å gi oss beskjed dersom du ikke kan delta likevel, slik at vi kan tilby plassen til en eventuell venteliste og tilpasse bevertning. Da unngår vi matsvinn.

Frist for påmelding er 22.september 2017. 

NB.

Alle foredragene på kurset vil bli filmet for å lage en oppsummert versjon av kurset til glede for alle de som ikke fikk anledning til å delta.

Gi beskjed om allergier vi må ta hensyn til i forbindelse med bevertning.

Ved fulltegnet kurs i oktober og fortsatt stor pågang, gjennomfører vi muligens et ekstra kurs i uke 45.
(Send oss gjerne en beskjed på mail, dersom det er av interesse for et tilsvarende kurs i november)

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Inger Bondevik Grimm inger.grimm@pinn.no tlf. 90 51 19 49 eller
Mariann Hegg mariann.hegg@grevebiogass.no tlf. 920 47 356 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Klasse/kategori
 *
Yrke/Bedrift
 *
Mobil
 *