Den faglitterære årskonferansen 2019

Velkommen til årets faglitterære årskonferanse! 


PROGRAM

 
Lørdag 6. april – De faglitterære seminarene:

10.00-11.00 Innkvartering og registrering
11.00-11.10 Velkommen ved styreleder Geir Hønneland
11.10-11.30 Åpningstale ved Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet
11:30-12:20 Åpningspanel: Skrivekunst i norsk sakprosa
12.30-14.00 Lunsj
14.00-15.15 Bransjepolitiske seminar
15.15-15.30 Kaffepause
15.30-16.30 Inspirasjonsforedrag
16:30-17:30 Foreningsquiz med Simen Ekern
19.00 Aperitiff
19.30 Festmiddag med musikalsk innslag fremført av sangere fra Det Norske Solistkor

Fest! Mathias Hatleskog Tjønn (DJ Emoticon) sørger for god stemning til danseglade rytmer.

Årsmøtet søndag 7. april varer fra kl 10 til 14, etterfulgt av lunsj.Påmeldingsfristen for årskonferansen er satt til 6. mars. Du må være medlem av NFFO for å kunne delta på årskonferansen.

Har du spørsmål? Ta kontakt Camilla Marie Widholm på 22 12 11 43 / camilla@nffo.no


BESTILLING AV REISE/REFUSJON AV REISEUTGIFTER:
Deltagerne må selv ordne med bestilling av reisen. Det er en forutsetning for å få refundert reisekostnadene at deltageren har bestrebet seg på å skaffe rimelige billetter og har deltatt på selve årsmøtet søndag.

Kun reisekostnader som overskrider kr 300,- vil bli refundert. Utgiftene blir refundert etter billigste reisemåte. Deltagere som benytter egen bil, får ikke bilgodtgjørelse, men det beløpet billigste tog-, fly-, eller bussbillett ville ha kostet. Medlemmer i utlandet får refundert reiseutgifter med et beløp begrenset oppad til kr 4000.

Man får ikke dekket reiseutgifter fra annet sted enn fast bopel.

EGENANDEL:
Samlet seminaravgift for lørdag og søndag er kr 800. Ved forfall uten sykemelding vil seminaravgiften ikke bli refundert. Ønsker du kun å delta på årsmøtet på søndagen betaler du ingen seminaravgift.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon