Cloud Security Alliance Norway Bedriftsmedlem


For avtalt beløp inngår følgende for årstallet som er spesifiert  i "Bedriftsmedlem" under:


  • 15% rabatt for bedriftsmedlemmer på kurs i regi av Cloud Security Alliance Norway
  • Tilgang til bruk av Cloud Security Alliance logo for markedsføring
  • Opsjon for taletid (20 min) på et av våre medlemsmøter i løpet av året for å synliggjøre deres satsning og kompetanse innen sikkerhet i skytjenester
  • Logo på presentasjonsmateriale av bedriftsmedlemmer som vises ved hvert medlemsmøte
  • Profilering på våre norske internettsider
  • Informasjon om gjennomføring av  Cloud Security Alliance Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ). Dette kan benyttes som grunnlag for å registrere en STAR Self Assessment sertifisering

Cloud Security Alliance Norway (organisasjonsnummer 914 838 649) er non-profit. Innkomne sponsormidler skal gå med til å dekke løpende kostnader ved drift av Cloud Security Alliance Norway samt arrangementer i vår regi. Eventuelle overskudd vil gå uavkortet til neste års drift av Cloud Security Alliance Norway.

Avtalen er gyldig når betaling er mottatt.

 

Registreringsskjema

Organisasjonsnavn
 *
Organisasjonsnummer
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse (mottager av faktura)
 *
Bedriftsmedlem 2019
 *
Betalingsmetode
 *